מנהג פירנצה
MINHAG FIORENTINO
ARCHIVIO INFORMATICO
Rav Umberto Sciunnach
vai a:   INIZIO  |  MAPPA  |  RICORRENZE  |  TESTI  |  CANTORI  |  ACCESSO


Cantore Rav Umberto Sciunnach
ARCHIVIO David Liscia
Rav Sciunnach cassette 1 e 2
Accensione lumi Chanukkà
Arvit Shabbat (parti cantate)
Lettura del Chatan Bereshit
Parasha di Beshallach - parte I recitativo
Parasha di Beshallach - parte II cantica
Chiamata dei Chatanim
Estrazione Sefer giorni feriali
Estrazione Sefer Mincha di Shabbat
Estrazione Sefer Shabbat
Haftara di Chaye Sara
Hallel feriale e Rosh Chodesh
Ichlu Reim
Hashkivenu etc Shabbat precedente una milà
Sheva Berachot
Meghillat Ester parziale con berachot
Circoncisione
Arvit di motzae shabbat
Qedusha di Musaf
Qiddush Yom Shabbat
Selichot feriali
lettura del Chatan Tora
Yimlokh etc
Rav Sciunnach cassetta 10
'Arvit Shalosh Regalim
Shachrit Musaf Shalosh Regalim
Rav Sciunnach cassetta 11
Mincha Shalosh Regalim
Shachrit Hosha'ana Rabba
Rav Sciunnach cassetta 12
Mincha Simchat Tora
Haggada
Introduzione Parasha di Bechuqqotai
Digiuni
Rav Sciunnach cassette 3 e 4
Parasha di Beshallach: Shirat haYam
Parasha di Yitro (parti cantate)
Parasha di Vaetchannan (parte cantata)
Shachrit Rosh haShana (parte I)
Shachrit Rosh haShana (parte II) e Musaf
Rav Sciunnach cassetta 5
Arvit di Rosh HaShana
Arvit di Kippur
Rav Sciunnach cassette 6 e 7
Shachrit di Kippur - parte I
Shachrit di Kippur - parte II
Musaf di Kippur
Rav Sciunnach cassetta 8 e 9
Mincha e Ne'ila Kippur
'Arvit di Tisha' beAv
Shachrit e Mincha Tisha' beAv
Rav Sciunnach Parashot (archivio David Liscia)
Inizio II Sefer
Parasha I giorno Sukkot I Sefer
Parasha I giorno Sukkot II Sefer
Parasha di Pekude II Sefer
ARCHIVIO Federico Benadi
Rav Sciunnach
Hashkivenu di Shavu'ot
Haftara di Pekude
Chiamata del Chatan Tora
ARCHIVIO Renzo Ventura
Parashat Balak
Parasha di Balaq
ARCHIVIO Sergio Servi
Parashot e Haftarot (Sergio Servi)
Haftara di Nitzavim
Parasha di Nitzavim